CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ DOLJ organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, 1/4 normă, studii superioare grad profesional II, în data de 10.02.2021, ora 10,00 – proba scrisă, 12.02.2021 ora 13,00 – proba practică şi 15.02.2021, ora 13,00 interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Centrului Județean de Excelență Dolj, până la data de 02.02.2021, între orele 14:30-17:30.

Concursul se va organiza la sediul Centrului Judeţean de Excelență Dolj, str. Ion Maiorescu, nr.2, Craiova, conform graficului de mai jos:

Nr. crt.

Etapa de concurs

Data / perioada

Ora

Locaţia

1 Depunerea dosarelor candidaţilor

20.01-02.02.2021

14:30-17:30

Secretariat

2 Selecţia dosarelor

03.02.2021

Sala de concurs

3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

03.02.2021

18:00

Avizier, site Cjex

4 Depunerea contestaţiilor

04.02.2021

15:00-17:00

Secretariat

5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor

05.02.2021

13:00

Avizier, site Cjex

6 Proba scrisă

10.02.2021

10:00

Sala de concurs

7 Afișarea rezultatelor la proba scrisă

10.02.2021

18:00

Avizier, site Cjex

8 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise

11.02.2021

15:00-17:00

Secretariat

9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

12.02.2021

11:00

Avizier, site Cjex

10 Proba practică

12.02.2021

13:00-15:00

Sala de concurs

11 Afișarea rezultatelor la proba practică

12.02.2021

17:00

Avizier, site Cjex

12 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice

12.02.2021

17:00-19:00

Secretariat

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică

15.02.2021

10:00

Avizier, site Cjex

14 Susţinerea interviului

15.02.2021

13:00

Sala de concurs

15 Afişarea rezultatelor după susţinerea interviului

15.02.2021

15:00

Avizier, site Cjex

16 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului

15.02.2021

15:00-16:00

Secretariat

17 Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor

16.02.2021

12:00

Avizier, site Cjex

18 Afişarea rezultatelor finale

16.02.2021

13:00

Avizier, site Cjex

Citește anuntul complet

Descarca formular cerere de inscriere la concurs

Vezi – Fișa postului secretar